Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 

Hallinto-oikeuden päätös - toimeentulotuki
-säästynyt toimeentulotuki
-tilillä olevat rahat
-huomioon otettavat varat

Helsingin HAO
Diaarinumero: 05821/01/4010
Antopäivä: 24.5.2002
Taltio: 02/0317/2

Henkilö A, joka oli saanut toimeentulotukea lähes yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2000 alkaen, oli hakenut toimeentulotukea kesäkuulle 2001. A:n hakemus oli kuitenkin hylätty, koska toimeentulotukilaskelma oli osoittanut 12 markan ylijäämää sen jälkeen, kun laskelmassa oli otettu huomioon A:n käytettävissä olevina varoina 6 000 markkaa.

A:n selvityksen mukaan, joka sisälsi muun ohessa pankkitilin tiliotteet 21.12.2000 alkaen, hänen tilillään hakemuksen tekohetkellä olleet säästöt olivat pääosin hänen aikaisemmin saamistaan toimeentulotuen perusosista säästyneitä varoja.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan toimeentulotuen perusosa on tarkoitettu kattamaan jokapäiväiseen elämään kuuluvia juoksevia menoja, joista ei erikseen tarvitse esittää selvitystä viranomaisille. Asiakkaan harkinnassa on, kuinka paljon perusosasta hän käyttää näihin eri tarkoituksiin ja säästääkö hän tukea myöhempää tarvetta varten. Asiassa ei kiistetty sitä, että A:n tilille säästyneet varat olivat kertyneet hänen esittämällään tavalla. Vaikka toimeentulotukea määrättäessä otetaan lähtökohtaisesti huomioon kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat vain erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, hallinto-oikeus katsoi, että A:lle aikaisemmin toimeentulotukena myönnettyjä, valtaosin tuen perusosasta säästetyksi selvitettyjä varoja ei tullut ottaa huomioon toimeentulotuen tarpeesta päätettäessä. Hallinto-oikeus kumosi sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen ja palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 6 §
Laki toimeentulotuesta 7 §
Laki toimeentulotuesta 12 §


WWW.TOIMEENTULOTUKI.NET -> Hakemistoon - KLIKKAA TÄSTÄ.